عکس تابلو ییرزن آمریکائی که تولد 90 سالگیش را در آسمان جشن گرفت!!!

ییرزن آمریکائی که تولد 90 سالگیش را در هوا جشن گرفت!!!

عکس گرفتنو زود تموم کن، میخوام اینو بخورم!!!

one_crazy_old_woman_one_calm_cat

عکس تابلو از شوخی خیلی ضایع با نی نی کوچولو!!!

عکس تابلو از شوخی خیلی ضایع با نی نی کوچولو

عکس تابلو از شوخی خیلی ضایع با نی نی کوچولو

ببخشيد ! ميشه بگي اين چه تيپيه!

اين شما و اين هم ننه دلاور!!!

ننه دلاور!!!

كيك عروسي منو ميخوري! جرت ميدم!

asnt070pnoibzwp9np7r.jpg

عكس تابلوترين پيرزن دنيا!

پيرزن

سر پيري و معركه گيري؟! اين يه آرزوي قديمي بوده و يا اعتماد به نفسي باورنكردني و يا سليقه اجتماعي و …؟

هر چي هست كه خوب تابلوييه!!