نقاشی روی زمین به شدت تابلو!!!

نقاشی تابلو

عکس دسته جمعی از بزرگان رپ ایرانی: ساسی مانکن، حسین مخته ، علیشمس و عسل!!!

ساسی مانکن، �سین مخته و علیشمس

عکس دسته جمعی از بزرگان رپ ایرانی: ساسی مانکن، حسین مخته ، علیشمس و عسل

لینک دانلود البوم کامل ساسی مانکن، حسین مخته ، علیشمس و عسل

با يك چنگال به خون آشام تبديل شويد!!

چنگال

مواظب باشيد كارگران مشغول كارند ! يك وقت بيدار مي شوند !!!

146862272_9b471c0891.jpg

به نامت جيش مي كنم اي وطن !!!

basra_child.jpg

عكس واقعي از اولين ملاقات هستي و پدر يوناس ماراسقاماتيان !!

42-18770984.jpg

گيتارت چه به چادرت مي آد ؟

گيتار