بفرمائید نی نی!

نماز روزه هاتون قبول باشه ایشالا!

عکس گرفتنو زود تموم کن، میخوام اینو بخورم!!!

one_crazy_old_woman_one_calm_cat

عکس تابلو از شوخی خیلی ضایع با نی نی کوچولو!!!

عکس تابلو از شوخی خیلی ضایع با نی نی کوچولو

عکس تابلو از شوخی خیلی ضایع با نی نی کوچولو

عکس تابلو از مراسم حمل عروس به عروسی!!!

عکس تابلو از مراسم مل عروس به عروسی!!!

عکس تابلو از مراسم حمل عروس به عروسی!!!

عکس تابلو از داماد کشون!!!

داماد کشون!!!

داماد کشون!!!

عکس دونفره از امین حیایی و همسرش نیلوفر

امین �یای و همسرش