پوستر بامزه از يانگوم، جواهري در قصر!

عكس بامزه از يانگوم جواهري در قصر

عكسهايي از كودكي و نوجواني يانگوم

مرسي از بيزبلاگر جونم بخاطر آلبوم قشنگ يانگوميانگوم -YANGOOM

يانگوم بر روي ليوان دسته دار!!

ليوان

يانگوم جان ،‌مشكي رنگ عشقه؟؟

مرسي از بيزبلاگر جونم بخاطر آلبوم قشنگ يانگوم173759121.jpgيانگوم در لباس عزا

تابلوترين عكس يانگوم با آرايشي متفاوت !

مرسي از بيزبلاگر جونم بخاطر آلبوم قشنگ يانگوميانگوم

بريتني اسپيرز در لباس يانگوم!

بريتني

براي ديده شدن و در صدر اخبار بودن گاهي در جلد بقيه رفتن هم جواب ميدهد !

بانو هن زيباتر از يانگوم!

 مرسي از بيزبلاگر جونم بخاطر آلبوم قشنگ يانگوم

بانو هن

بانو هن را يادتان هست . بانوي اول آشپزخانه دربار كه چند هفته پيش فوت كرد . وقتي كه اين عكس را پيدا كردم احساس كردم كه ايشان از خود يانگوم جذاب تر هستند و شايد هم حوصله ام از يانگوم سر رفته بود!!!