عکسی دونفره از جنیفر لوپز و نانسی پلوسی

جنیفر لوپز

عکس تابلوترین رئیس جمهور دنیا، باراک حسین اوباما و خانواده اش!

تابلوترین رئیس جمهور دنیا، باراک سین اوباما!

عکس تابلوترین رئیس جمهور دنیا، باراک حسین اوباما!