آدم که خوابش بیاد نوک درخت هم می خوابه، چه برسه به روی گلگیر ماشین!

آدم که خوابش بیاد نوک درخت هم می خوابه، چه برسه به روی گلگیر ماشین!

آدم که خوابش بیاد نوک درخت هم می خوابه، چه برسه به روی گلگیر ماشین!

عکسی از دختری معلق در مترو

آخه آدم بي شعور…!

كولي بده! نقاشي تحويل بگير!

bahal.jpg

به اين مي گن يه خورده انعطاف بدني!!!

image002.jpg