آدم که خوابش بیاد نوک درخت هم می خوابه، چه برسه به روی گلگیر ماشین!

آدم که خوابش بیاد نوک درخت هم می خوابه، چه برسه به روی گلگیر ماشین!

آدم که خوابش بیاد نوک درخت هم می خوابه، چه برسه به روی گلگیر ماشین!

Advertisements

عکسی از دختری معلق در مترو

آخه آدم بي شعور…!

كولي بده! نقاشي تحويل بگير!

bahal.jpg

به اين مي گن يه خورده انعطاف بدني!!!

image002.jpg