گلی خوشگلی، گلی دلبری، گلی از همه زیباتری!

گلی خوشگلی، گلی دلبری، گلی از همه خوشگلتری!

گلی واسه من، گلی واسه عشق، گلی از همه مغرورتری!

عکس مونیکا بلوچی و تبلیغ کیف دیور!

مونیکا بلوچی

مونیکا بلوچی - تبلیغ کیف دیور

جنیفر لوپز، مارک آنتونی، دولسه و گابانا در تعطیلات، همگی در یک عکس!

از راست به چپ: گابانا، مارک آنتونی، جنیفر لوپزو دولسه

ببخشيد ! ميشه بگي اين چه تيپيه!

تو اين سيا زمستوني، خوش تيپي هم از اين دردسرا داره!

عكس يادگاري گوگوش، همسر اول و پسرش كامبيز!!!

موهاتون بلنده يا قدتون كوتاهه!