بازگشت تابلو!!!

هر چی پیش خودم فکر کردم دلم نیومد تابلو رو بیخیال بشم! 2-3 ماهی هم میشه که تابلو رو آزاد کردن و همه میتونن بیننش! آمارشم که نگو! دوباره رفته بالا حالا نمیگم چقد که چش نخوره باز چیزش کنن!! خدا بده برکت! خلاصه اینکه دوست جونا تابلو برگشت! از امروز با عکسهای لحظه ها، آدمها، هنرپیشه ها، خواننده ها و صدها چیز میز تابلو در خدمتتونم!

دوستون دارم هوارتا!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: