عکس های تابلو ازدختر غول امریکائی!

"ایسیس"دختر 23 ساله آمریکائی با 2 متر و 6 سانتیمتر قد و 109 کیلوگرم وزن در رشته کشتی کج فعالیت می کند


عکس تابلو از تصادف یه ماشین هامر 500 میلیونی در ایران!!!

بازگشت تابلو!!!

هر چی پیش خودم فکر کردم دلم نیومد تابلو رو بیخیال بشم! 2-3 ماهی هم میشه که تابلو رو آزاد کردن و همه میتونن بیننش! آمارشم که نگو! دوباره رفته بالا حالا نمیگم چقد که چش نخوره باز چیزش کنن!! خدا بده برکت! خلاصه اینکه دوست جونا تابلو برگشت! از امروز با عکسهای لحظه ها، آدمها، هنرپیشه ها، خواننده ها و صدها چیز میز تابلو در خدمتتونم!

دوستون دارم هوارتا!