عکسی از بچه های جنیفر لوپز و مارک آنتونی

جنیفر و دوقلوهایش

4 Responses

  1. jalebe

  2. چه بچه های زشتی یا به خاله های زشتشون رفتن یا باباشون

  3. ووووووووووووووووووووووووووش!!! خیلی نازییییییییییییییییی جنیفر جون!!! دوقلوها شمام خیلی شبیه الهی قمشه ای هستینااا!!

  4. عجب دهنی داره
    یوهووهوو

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: