عکس تابلو از مراسم حمل عروس به عروسی!!!

عکس تابلو از مراسم مل عروس به عروسی!!!

عکس تابلو از مراسم حمل عروس به عروسی!!!

8 Responses

  1. بدبخت گیر کیا اومده

  2. خاک تو سرش

  3. حالا داماد كدومه

  4. ina mongolan baba

  5. چه حالی میکنه کثافت

  6. احتمالا دوماد همونه که زیاد بهش دست نمیزنه

  7. واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای

  8. دوماد از سمت راست نفر دومه که عین مونگولا داره می خنده عین خیالشم نیس!!!!

Leave a Reply to atena Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: