10 Responses

 1. وايييييييييييييييييييييييييييييييييييييي.حالا تا سه روز حالم خرابه

 2. محمد علي فردين

 3. بابا اين كه ديگه شرت نميخواد كه

 4. گندت بزنن.شیدا جون عزیزم نیگا نکن.

 5. هوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو….اینو.چه با مزه؟؟؟؟

 6. ishkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

 7. gooshte khaliye
  joon mide vase kabab digi

 8. خدا بده برکت.بیچاره صندلی

 9. بسیار عالی …………………………………………………..خوبه

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: