عاقبت اینترنت پر سرعت داشتن

10 Responses

 1. وايييييييييييييييييييييييييييييييييييييي.حالا تا سه روز حالم خرابه

 2. محمد علي فردين

 3. بابا اين كه ديگه شرت نميخواد كه

 4. گندت بزنن.شیدا جون عزیزم نیگا نکن.

 5. هوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو….اینو.چه با مزه؟؟؟؟

 6. ishkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

 7. gooshte khaliye
  joon mide vase kabab digi

 8. خدا بده برکت.بیچاره صندلی

 9. بسیار عالی …………………………………………………..خوبه

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: