خودكشي ناغافل بوسيله آينه توالت!!!!

8 Responses

  1. سب

  2. بهترين راه خودكشي

  3. به این میگن خودکشی یا میگن قتل به وسیله اینه توالت

  4. فک کنم پسره مرده اونم روحشه اومده مطمئن بشه که مرده!!!!

  5. الان كدوم يكيشون ميخواد خودكشي كنه؟

  6. یکی کشف کنه کدوم قصد خود کشی داره

  7. ممکنه با فتوشا÷ درست کرده باشن

  8. قرص روان گردان خورده داره توهم میزنه. همین

Leave a Reply to الهام Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: