همه با هم، يه دل ميگه برم برم، يه دلم ميگه….!

One Response

 1. چنگي زنو بر دل بزن اي تاجدار ناز من

  دل را مصفا كن كنون اي دلبر و دمساز من

  زنجير زلفت برفكن آن خال لب بنما بمن

  مستانه ساز امشب مرا اي هم نواي ساز من

  اين كهنه،غمهاي مرا در زير خم پنهان نما

  آرامش جانم بده ، اي مونس هم راز من

  از صوت خوش الحان تو گشتم خراب و باده نوش

  پر کن کنون پیمانه ام اي مرغ خوش آواز من

  بر دشت كنعان دلم چون يوسف گم گشته اي

  باز آي بر كنعان ما اي سرور شهباز من

  “يغما” كه خود دل ميبرد تو گوي سبقت برده اي

  بر كش بر اين هجران قلم اي مهوش تن ناز من

  هدیه من به وبلاگ شما

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: