همه با هم، يه دل ميگه برم برم، يه دلم ميگه….!

دعاي قبل از ملاقات دوست پسر!!!

ارسالي از: داوود اشوري