آرايشگاه قصر عروس كابل، داراي مدرك بين المللي از ايران!

Advertisements

8 Responses

  1. چه خوشگلهههههههه

  2. بهترینه!!!!!!!!!!!!!!!!

  3. inlo0o0o0o0o niiiiiigaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  4. من افغانستانو دیدم شما فقط بلدین از جاهای زشت عکس داشته باشین تازشم اون جا همه خیلی راحت تر از ماهستن

  5. نه به این املی نه به این فکلی

  6. يعني چي اونوقت اينچه طرزشه

  7. خيلي چرت بود مسخره

  8. روئینا جون با حرفت موافقم منم رفتم خیلی با کلاس بودن خاک بر سر ما ایرانیا کنن همشون مثل امریکایی ها بودن ایگین جون جایی که امریکایی ها توش باشن مگه میشه مردم بی کلاس باشن برو کنسرت اندی رو تو کابل نگاه کن بعد حرف بزن

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: