خركشان از اينجا تا سفره عقد!!!

Advertisements

6 Responses

  1. جالب بود.خندیدم.یعنی راسته بچه ها؟!فکر نمیکنما!!

  2. ستاره جان مگه خبرنداري دوره زمانه بدي شده. واقعاسربعضي شوهرابايدبدترازاينااورد.

  3. واقعیت نداره منم با ستاره موافقم

  4. واقعیت نذاره چون من عکسش را تجربه کردم

  5. جالب بودبيچاره داماد چقدربدبخت

  6. خاك تو سره آشپزش كنن

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: