لحظه غم انگيز پيش از مرگ يك كشتي كچ كار!!!!!

5 Responses

  1. حتی فکرشم حالمو بهم میزنه . ولی خدا رو شکر سرش تو یکی از شرتاش رفته

  2. او او

  3. آخه این دیگه چه جور ورزشیه

  4. koshtigire dakhele short azkoshtigire asli khatarnak tare hassn

  5. سرش بره ورزشش نمیره

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: