آرايشگاه قصر عروس كابل، داراي مدرك بين المللي از ايران!

اگه گفتين چطوري اين ماشين رفته تو زمين!!!؟

پول مي دهيم به گدا، مرد جدا، سگ جدا!!!

مرگ بايسيكل ران!!!

چگونه و كجا زيپ شلوار جورج بوش را درست كنيم!

حاج اقا نظر به راست مي فرمايند!!!

همسترلوله، وسيله تزئيني يافت شده در اتاق دكتر مزيدي!