عروسكي بودم برات، كه تو بهم نفس دادي!!!

پسر عاشق

Advertisements

6 Responses

  1. بلانسبت دوستان،با این پدر ومادر های بی خیال و بی توجهی که این روزا تو ایران فت و فراوونه و جلوی بچه هر کاری که دلشون بخواد می کنند، ازین بچه بیشتر ازین نباید توقع داشت.
    موفق تر باشی

  2. این عکس بسیار جالب بو د

  3. kheily bahal bod

  4. selam esme men restgar est ekse zeibai mibashet

  5. salam

  6. salam chetori
    khobi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: