سفره غذا واسه مهمونا وسط اتوبان، شما هم بفرمائين!

hwkaol.jpg

Advertisements

6 Responses

  1. نوشابه هم میدن؟

  2. شاید هم اتو بانی در وسط سفره آنها
    آنگاه که بشر با تکنو لو ژی خو د طبیعت تخر یب کر د از یاد بر د ز مانی در جای این شاهر اه ر و د خانه ای بو د که از میان جنگلی می گذ شت حالا آن ر و د خانه شاهر اه و آن جنگل آسمانخر اش ها شده اند

  3. طبيعت بي جان. و بقول دوستمان طبيعت بيشعور. من که اين بخش از طبيعت را دوست ندارم .

  4. کسی به اینها قوانین راهنمایی رانندگی یاد نداده؟

  5. اين دقيقاً زندگی های امروزی ماست
    يک باره ميفهمی ريختن سرت و …

  6. زشته از شما بعیده

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: