استفاده بهينه از كمربند ايمني جهت رفاه حال آقايان در هنگام رانندگي !!

Advertisements

4 Responses

  1. قديمی بود ولی جالب بود.

  2. جالبه اما دو ست عزیزم
    آقایان پر حر ف هم کم نیستند یکیش….

  3. :))
    باحال بود

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: