الگوي زندگي موفق غربي :ديويد و ويكتوريا بكهام

بكام

تا به حال به نحوه آرايش اين زوج موفق و مدل دقت كرده ايد ؟ تقريبا هميشه هردويشان رنگ و يا طرح موهايشان را مثل هم انتخاب مي كنند . حالا اينكه كي از اون يكي تقليد ميكنه را نمي دانم ! يه خبر جالب هم اينكه پاپ ، ديويد بكهام و همسرش را يك زوج نمونه معرفي كرده است . البته با معيارهاي آنها اين چنين هم هست چرا كه چندين سال است كه با هم زندگي كرده اند . سه تا بچه دارند و تا به حال خبري بر مبناي روابط نا مشروع و يا گرايشات ناجور نداشته اند !!

 اگر در اين زمينه خبر جديدي ارسال شد حتما به سمع و نظرتان خواهم رساند !!